Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år inden den 15. april.

Indkaldelsen sker gennem annoncering senest 14 dage før i Ugeavisen, pr. e-mail eller post og på foreningens hjemmeside.


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge (7 dage) inden datoen for generalforsamlingen og bekendtgøres på foreningens hjemmeside.


Se referaterne fra de seneste generalforsamlinger på linkene herunder: