Nyhedsbrev nr. 11

Kære medlemmer.

En sommerhilsen fra foreningen samt en lille opdatering af hvad, der er sket i de foregående måneder.

 

I januar måned havde vi inviteret vores medlemmer og beboere i Løjt til en fotoaften med temaet ”Butikker i gennem tiderne på Løjt Land”. Efter kaffen fremviste vi en video, hvor Fru Matzen blev interviewet af Karen Inge Lundby. Her fik vi et indblik i fru Matzen lange liv, og hvordan familien endte i Løjt. Først på Løjt Kro og sidenhen som manufakturhandler.

I alt mødte 47 personer op og bestemt en type arrangement, som vi gerne vil gentage. Kunne fx være med temaer om slægts- og kaptajnsgårde.

 

Vores generalforsamling blev afholdt 30. marts i Løjt Forsamlingshus. Også til dette møde kunne vi være yderst tilfredse med antal fremmødte.

På valg var Mona Madsen, Peter Jørgensen og Linda O. Nissen for en 2-årig periode. De 2 sidstnævnte var villige til at fortsætte og blev genvalgt. Mona Madsen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jens Closter valgt ind i bestyrelsen.

Valg af suppleant for 1 år. Margit Bruhn ønskede ikke genvalg. I stedet indtrådte Sønnich Sønnichsen i bestyrelsen. Som revisor var Børge Lund på valg, og blev genvalgt for 2 år.

Det fulde referat fra Generalforsamlingen kan læses på vores hjemmeside under menupunktet ”Om Foreningen”. www.lojtlokalhistorie.dk

Efterfølgende har Peter Petersen valgt at forlade bestyrelsen. Det betyder, at Sønnich Sønnichsen nu er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen takker for Peters store bidrag og indsats i foreningen. Han tiltrådte på et yderst kritisk tidspunkt, hvor vi efter Erling Madsen pludselige dødsfald havde svært ved at få dannet en ny bestyrelse.

Bestyrelsen har valgt at udnævne Mona Madsen til nyt æresmedlem for hendes aktive arbejde i foreningen gennem mere end 50 år. Især for hendes store indsamling af fotomateriale, men også for et stort kendskab til Løjt Lands historier og personer.

 

Igen i år mødte flere af vores trofaste frivillige op til rengøringsdagen på vores museum. Foreningen er meget taknemmelig for deres store opbakning, som jo også betyder, at vi med stolthed kan fremvise Rundemølle Museum til alle vores besøgende. I dette første halvår af 2023 har vi haft et stigende antal fremvisninger og allerede nu flere ”bestillinger” til de kommende måneder. Et godt bidrag til vores økonomi.

Som også nævnt i flere sammenhænge  i bl.a. i Løjt Fællesblad prøver vi i juli måned at holde museet åbent hver søndag fra 13-16.

 

Hæftet Det Gamle Løjt nr. 35 er udleveret/sendt til alle vores medlemmer.

 

Den 18. august er det 80 år siden et engelsk Lancaster bombefly faldt ned over Løjt Land, og hele besætningen omkom. Løjt Lokalhistoriske Forening vil ”traditionen tro” markere dagen med en kransenedlæggelse ved mindestenen på Barsøvej.

 

Sæt allerede nu et X i kalenderen. Den 26. august fra kl.13-16 har vi planlagt en medlemsdag med rundvisning på Rundemølle Museum efterfulgt af et lille traktement. Invitation vil blive udsendt senere.

 

En lille opfordring. Har du et foto eller måske en god historie, som du vil dele med os, hører vi meget gerne fra dig. Vi vil gerne være dig behjælpelig med affotografering og med at nedfælde teksten.

 

Mange hilsner.

Løjt Lokalhistoriske Forening

Bestyrelsen og frivillige