Data vedrørende medlemmer opbevares af foreningens kasserer, der er dataansvarlig. Data omfatter medlemmernes for- og efternavn, adresse, telefonnummer og e mail-adresse.


Formålet med opbevaring af disse data er at kunne udsende kontingentopkrævninger, nyhedsbreve og anden information. Persondata udleveres ikke til trediemand og slettes ved medlemmets udtræden af foreningen.


På foreningens hjemmeside, for hvilken foreningen er dataansvarlig, offentliggøres oplysninger om de generalforsamlingsvalgte. Disse oplysninger slettes ved udtræden af bestyrelse eller andet tillidshverv.

Fremtidige referater, offentliggøres på hjemmesiden, vil indeholde navne på bestyrelsesmedlemmer og andre i tillidshverv, mens andre fremtræder i anonymiseret form med mindre, der er en særlig grund til at nævne navn og under forudsætning af, at der foreligger skriftligt samtykke fra personen.