Det Gamle Løjt

De år, hvor det er muligt at samle tilstrækkeligt med relevante artikler, udgiver Løjt Lokalhistoriske Forening ”Det gamle Løjt”.

I 2019 udgav vi således bog nr. 34. Bogen rummer en bred samling af artikler med emner som sagn og overtro, særprægede gårde, gamle gravsten, udvandring, gamle kort og ikke mindst den søfartshistorie, der er så uløseligt knyttet til Løjt Land.

Pris pr. bog kr. 225,00 hvortil kommer evt. forsendelse kr. 60, - dog portofrit på Løjt Land. Beløbet bedes forudbetalt og indbetalt på vores bankkonto: Sydbank 7910 1063307
Venligst angiv navn og adresse ved indbetalingen.

På grund af manglende afsætning af den sidste bog, har foreningen valgt, at vi fremover vil forsøge at samle materiale til et hæfte. Forventningen er, at vi vil udgive et sådant hvert andet år, og at det vil blive udleveret gratis til vores medlemmer. Vores første hæfte nr. 35 udkom i 2023 og er blevet leveret til vores medlemmer. Det er dog muligt for ikke medlemmer at bestille hæftet mod forudgående betaling til vores bankkonto.

Pris kr. 25,- . Evt. porto kr. 50,- Bankkonto: Sydbank 7910 1063307
Venligst angiv navn og adresse ved indbetalingen.

Vi er i besiddelse af et lille restparti af Det Gamle Løjt nr. 31, 32 og 33 samt enkelte andre udgivelser, som vedrører vores område.

Har du spørgsmål venligst kontakt:

jes-salmo@stofanet.dk

lojtlokal@gmail.com
Telefon formand Sønnich Sønnichsen tlf.: 81989700

Har du noget historisk materiale, er du meget velkommen til at kontakte os. 


Gårde og Slægter i Løjt Sogn af Jes M. Holdt. 

Uwe From har med hjælp af Erik Skifter Andersen og Karl Lildholdt udarbejdet et detaljeret register til bogen, som indeholder gårdfortegnelse, korttavler og navneregister. Det betyder, at det bliver lettere at lave opslag i selve bogen. 

Registret er trykt i et begrænset oplag og kan hentes gratis i SuperBrugsen Løjt, på Historisk Samfunds kontor, Haderslevvej 45 i Aabenraa og hos Alf Madsen tlf. 29214823. Det gamle Løjt bind 32

Redaktion Karl Lindholdt
Omslagsbilled Inger Lildholdt
Indhold (uddrag):
En barsmarkdrengs skæbne
Spionen der forsvandt
Th. Andersens bageri
Færgen til Barsø

Pris kr. 100,-Det gamle Løjt bind 33 - 2016

Redaktion: Uwe Karl Lildholdt

Omslagsbillede: Inger Lildholdt

Indhold (uddrag):
Ballerinaen fra Trekoner
Huset i Sønderjylland 
Poul Hansens Dagbog
Kirkeninvartar i Løjt 1798 og 1986

Pris kr 100Digte og salmer af Marcus Lausen

 

1940 - 1975

 Pris kr. 20,-


Det Gamle Løjt 35

Det første hæfte i en kommende serie med 6 artikler fra Det Gamle Løjt

Hæftet er udleveret til foreningens medlemmer. Andre kan købe hæftet for 25 kr.