Nyhedsbrev nr. 7


I Løjt Lokalhistoriske Forening må vi – som alle andre foreninger – imødese, at corona-pandemien igen i 2021 vil sætte begrænsninger for vore aktiviteter, i hvert fald i det første halve år. Regeringen har ganske vist netop bekendtgjort lempelser i restriktionerne, men ingen ændringer i for eksempel retningslinjerne for generalforsamlinger.

Ifølge vedtægterne for Løjt Lokalhistoriske Forening skal den årlige generalforsamling afholdes senest medio april. I 2020 betød den pludselige corona-nedlukning, at den varslede generalforsamling blev udskudt og herefter aflyst med henblik på afholdelse i 2021. Det har heller ikke været muligt at afholde medlemsarrangementer af nogen art.

Heller ikke bestyrelsen mødes fysisk, men der arbejdes dog på de indre linjer i mindre grupper blandt bestyrelse og frivillige – blandt andet med hjemmesiden, med at søge fondsmidler til foreningen og med Facebook-gruppen.

Det har været glædeligt, at Aabenraa kommune indtil for kort tid siden har været uden de rigtig store antal smittede, men kommunen ligger nu i toppen af smittelisten – og tilmed med en koncentration på Løjt Land.  På den baggrund og ud fra regeringens udmeldinger må bestyrelsen derfor allerede nu konkludere, at det vil være nødvendigt at udskyde generalforsamlingen for 2021 (og 2020) fra april til et senere tidspunkt.

Bestyrelsen håber, at det vil være muligt at afholde generalforsamlingen i juni 2021, men dette er selvfølgelig helt afhængig om, om Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender gennemføres uden for store forsinkelser og under forudsætning af, at regeringen lemper restriktionerne yderligere.

Vi følger opmærksomt alt hvad der sker på corona-fronten, herunder alle ændringer i restriktioner, der har indflydelse på vores forening.

I mellemtiden håber vi, at I alle har det godt, passer på jer selv og hinanden og forhåbentlig får en dejlig påske med godt vejr.  

VI ØNSKER ALLE MEDLEMMER OG VENNER AF FORENINGEN ET DEJLIGT FORÅR OG EN GOD PÅSKE.

MANGE VENLIGE HILSNER

LØJT LOKALHISTORISKE FORENING

BESTYRELSE OG FRIVILLIGE

PS:  Kontingent på kr. 100,00 kan indbetales på foreningens konto i Sydbank, reg.nr. 7910, kontonr. 1063307. Indbetalingen bedes forsynet med navn og emailadresse.