Nyhedsbrev nr. 1


Bestyrelsen ønsker hermed at orientere om, hvilke opgaver bestyrelse og frivillige arbejder med. Det er hensigten, at bestyrelsen et par gange om året vil udsende nyhedsbreve med orientering.

RUNDEMØLLE:
Bestyrelsen har på sit møde i april 2018 fastlagt, at entre til ”vores” museum på Rundemølle fremover udgør 20 kr. pr. person over 12 år. Skoleklasser, der besøger Rundemølle i uddannelsesmæssigt øjemed, kommer gratis ind.
Rundemølle fremtræder for øjeblikket ikke helt, som bestyrelsen ønsker, men der kan alligevel træffes aftale om rundvisning ved henvendelse til formanden.
Når Rundemølle er klar til forevisning, har bestyrelsen vedtaget at indbyde medlemmer af foreningen i et lukket arrangement til et besøg på Rundemølle med rundvisning og en bid brød. Dette arrangement vil være en årligt tilbagevendende begivenhed, hvis der er stemning for det.

BEHOV FOR EKSTRA HÆNDER TIL OPGAVER PÅ RUNDEMØLLE:
Foreningens smukke skibsudstilling trænger efter vinterens museangreb hårdt til en ordentlig omgang rengøring. Skibene vil nænsomt blive rengjort af bestyrelse og frivillige, men herudover vil vi gerne have bistand af nogle ekstra hænder til lettere rengøring som f.eks. støvsugning og aftørring i skibsudstillingen. Hvis du har tid og lyst: Kontakt formand Alf Madsen på telefon 74617633.
Foreningens udstilling på 1. sal af de mange beklædningsgenstande, der er doneret til foreningen, trænger også til en kærlig hånd. Her er der brug for hænder til let børstning af visse frakker og kjoler samt sortering og nedpakning. Hvis du har tid og lyst: Kontakt Helga Hansen på telefon 30648611.

FORENINGENS VEDTÆGTER:
Bestyrelsen arbejder netop nu med en ajourføring af foreningens vedtægter. Arbejdet fortsætter henover sommeren og et forslag vil blive fremlagt på bestyrelsesmøde i august 2018. Et udkast vil herefter i et nyhedsbrev blive fremsendt til medlemmerne, så de kan forholde sig til det forslag, der vil blive fremlagt til afgørelse på generalforsamlingen i 2019.

GENERALFORSAMLING – AFHOLDELSE:
Bestyrelsen finder, at de nuværende vedtægters bestemmelse om, at generalforsamling skal afholdes i februar måned er uhensigtsmæssigt af vejrmæssige årsager og vil derfor allerede nu foreslå, at generalforsamlingen fremover afholdes i marts og senest midt i april. Forslaget vil blive indskrevet i udkastet til de nye vedtægter og bestyrelsen planlægger allerede nu, at generalforsamlingen 2019 afholdes i slutningen af marts 2019 eller begyndelsen af april 2019. Hvis der ikke kommer indsigelser herimod, betragter bestyrelsen det som en accept af, at medlemmerne tilslutter sig forslaget.

E-MAILADRESSER:
Foreningen ønsker – også af økonomiske grunde - i videst muligt omfang at kommunikere digitalt med medlemmerne. Hvis du modtager dette nyhedsbrev pr. mail skal du ikke foretage dig yderligere, for så har vi din mailadresse. Hvis du har en mailadresse, men modtager nyhedsbrevet pr. post, vil vi bede dig orientere kasserer Rita Hansen om dit navn, adresse og e-mail på Ritas mailadresse: rmfh20@gmail.com Medlemmer, der ikke har en e-mailadresse, vil fortsat blive orienteret via postvæsenet.

DET GAMLE LØJT:
Foreningens afgåede sekretær og mangeårige ”gamle redaktør”, Karl Lildholdt, har trods sin udtrædelse af bestyrelsen tilbudt sin assistance som frivillig til i samarbejde med bestyrelsen at forestå endnu en udgivelse af DET GAMLE LØJT. Derfor: Hvis du har artikler i skuffen eller gode ideer i hovedet bedes du kontakte Karl på hans e-mailadresse: karl@lildholdt.com

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN FOR LØJT LOKALHISTORISKE FORENING