MØLLEBYGNINGEN

 Stueetagen
Der er to stuer med møbler og andet inventar især fra kaptajnsgårdene

på Løjt Land, og det meste ejes af skibsreder Jebsen. Udover dagligstue

og spisestuemøbler udstilles bl.a. et mekanisk klaver, en hulpladespiller

med møntindkast (forløber for jukebox'en), en gammel skibsværdiboks

samt fotos, plakater og malerier. Endvidere kan nævnes et landkort, der

viser hvor ” Die Klein Bahn” kørte.

Foreningens fotoarkiv omfatter billeder af gårde, huse, veje osv. såvel som

billeder af personer fra Løjt Land. Billederne er så vidt muligt indordnet efter

gadenavne og andre stednavne. Foreningen er i gang med en større

digitalisering af hele fotomaterialet, som så løbende vil blive lagt ind på vores

hjemmeside.

Se evt. disse under menu punktet Billeder.

 

1. sal
En stor samling af tøj (fra inderst til yderst) og linned. Grundstammen i denne samling kommer fra den kendte kaptajnsslægt Berg, hvilket også fremgår af de smukke monogrammer på mange af delene, samt suppleret af talrige donationer til Løjt Lokalhistoriske Forening.

Som noget unikt for vores museum har vi desuden en samling af noget så usædvanligt som arbejdstøj. Udstillingen omfatter også effekter, der illustrerer livet på Løjt Land, bl.a. flere barnevogne og legetøj.

Se også den smukke ”Fredensborg-dug”, postordrekataloger fra 'tysk tid' og meget andet.


Kælderen

Skibsreder Jebsen har i sin tid doneret købmand, gæstgiver og lokalhistoriker Brinks store oldsagssamling, der tidligere udgjorde 'Barsmark Museum', til foreningen. Jebsen har desuden sponseret opstillingen, der bl.a. omfatter den meget informative frise, der fortæller om Løjt Lands siden stenalderen.


LADEBYGNINGEN

Stokværk

Stueetagen.

Samlingen af landbrugsredskaber og -effekter er grundlagt af foreningens mangeårige medlem Petrea Schmidt, Løjt Lokalhistoriske Forening. Den udvides løbende med indkomne gaver og udlån.

Se også Barsmark frivillige Brandværns gamle hestetrukne sprøjte. 
En model af en gammeldags karrusel,
Rødekro sognekommunes pengeskab,
Den aabenraaske fotograf Ludwig von Münchows gamle Mercedes m.m.

 

1. sal

Løjt Lokalhistoriske forening modtog i 1999 en uvurderlig gave fra Peter Jensen i Blans.

Hans livsværk var en flot samling på 50 modelskibe, der fortæller om skibsbygning af sejlskibe

gennem 5000 år. Samlingen indeholder bl.a. skibsmodeller af Calcutta og Cimber. Peter Jensen

har brugt mere end 1000 arbejdstimer på bygningen af hvert af de to skibe. Endvidere ses en

model af det skibsværft, der i 1800-tallet blev af opført af skibsreder Jørgen Bruhn på det

nærliggende Kalvø.

Se evt. præsentationen af flere af modellerne under menu punktet Moddelskibs Samlingen

 

Loftetagen

Skibsreder Hans M. Jebsen købte i 1997 en gammel købmandsforretning fra Sønderborg,

og den står nu som den så ud i 1940-erne. Købmand Jacob Nielsen drev her forretning

frem til 1982, til sidst som specialforretning med te og kaffe.

Her udstilles også Barsøs gamle telefoncentral, som øboerne fik efter kongebesøget i 1921

som tak for deres indsats for danskheden i grænselandet.

I lokalet findes en del gamle trætøjsruller, en stor væv og mange andre ting, man har brugt

rundt på de gamle gårde.

Desuden ses et gammelt træskomagerværksted som stammer fra Aabenraa.

 

Andre effekter

Hvad opbevarer foreningen ellers på Rundemølle? 

Foreningen har gennem mange år modtaget fotos, private arkiver og enkelte møbler med en historie, der knytter sig til Løjt Land.

Hvis foreningen ukritisk tager imod alt for mange effekter, kan dette hurtigt give pladsmæssige problemer, og foreningen er derfor nødt til at være meget omhyggelig med, hvad man tager imod. Det er helt nødvendigt, at arkivalier, møbler og diverse effekter har en tilknytning til vores egn, og det er nødvendigt, at giveren nøje har overvejet, at ved at overdrage ting eller papirer til foreningen, overdrager man samtidig ejerskabet til foreningen. Foreningen er herefter berettiget til at benytte hele eller dele af det overdragne og at destruere det, foreningen ikke har behov for.

I forbindelse med overdragelse af papirer (for eksempel personlige breve) vil man blive spurgt, om det overdragne kan betragtes som umiddelbart tilgængeligt, eller om man ønsker en ”karenstid”. For god ordens skyld skal bemærkes, at foreningen følger de regler, der til enhver tid er gældende for Statens Arkiver.

Hvis man derfor har ting, man synes bør bevares for eftertiden og ønsker at forære til det lokale egnsmuseum, er man velkommen til at kontakte foreningens formand eller bestyrelsesmedlemmer og få en snak herom. Hvis der opnås enighed om, at tingene skal overgå til foreningen, vil giveren blive bedt om at underskrive en aftale, hvor betingelserne for overdragelsen er nedfældet. Det skal i videst muligt omfang undgås, at der er for mange dubletter i samlingerne.