Nyhedsbrev nr. 3


Siden sidst.
Foreningen er blevet kontaktet af andre historiske foreninger med henblik på markering af genforeningen i 1920. Bestyrelsen arbejder videre med sagen med henblik på et samarbejde, hvor vores forening måske kan bidrage med billeder eller en dragt. Foreningens medlemmer må meget gerne bidrage med gode ideer!
Vi har arbejdet målrettet på at gøre vores museum på Rundemølle klar til fremvisning, og bestyrelse og frivillige er nu næsten i mål og glæder os til at se medlemmerne til en medlemsdag på Rundemølle en gang i foråret 2019.

Bestyrelse og frivillige har på foreningens vegne lagt blomster ved mindestenen for de britiske piloter, der blev skudt ned under 2. verdenskrig.
Den 11. november 2018 har bestyrelse og frivillige på foreningens vegne lagt en krans ved mindestenen ved Løjt kirke for at hædre de løjtninger, der faldt under 1. verdenskrig, der som bekendt sluttede for 100 år siden ved fredsslutningen kl. 11 den 11. november 1918.
Kommende generalforsamling og vedtægtsændringer.

I tidligere nyhedsbreve har vi orienteret om, at der på kommende generalforsamling vil blive stillet forslag om vedtægtsændringer, der måske ikke er så vidtgående, men som vil betyde, at kommende generalforsamling IKKE afholdes i februar (som foreskrevet i nuværende vedtægter), men efter ønske fra en del medlemmer udskydes til slutningen af marts eller begyndelsen af april. Da ingen har protesteret over dette, betragter vi ændringen af afholdelse af generalforsamlingen som stiltiende godkendt.
Til slut fra alle os til alle medlemmer og venner af foreningen:

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Med venlig hilsen fra
BESTYRELSEN FOR LØJT LOKALHISTORISKE FORENING
samt de andre aktive frivillige
Alf Madsen
formand / Karen Harder Lildholdt sekretær