Foreningen består ud over bestyrelsen af en lang række frivillige, der hjælper med den daglige drift af foreningen

Heraf flere med specielle ansvarsområder:


Alf Madsen

Modelskibssamlingen

Mona Madsen

Billeder - Papir. Modtagelse af effekter

Karen og Claus Lildholdt

Foreningens arkiv på Rundemølle

Lejf Pederesen

Hjemmeside, it m.m.