DE KOM FRA NORD

 

Denne historie er blevet til, da Toft Larsen ofte sad i mit køkken og fortalte

sin livshistorie. Mange som Toft og lillebror Jul har oplevet, hvad det vil sige

at komme ud at tjene som barn. Der var nok fattigdom i Sønderjylland i

efterkrigstiderne, men der var også stor fattigdom i andre dele af landet.

Sønderjylland manglede unge mænd, for mange var faldet i krigen.

 

Denne sandfærdige historie handler om unge personer, som kom til

Sønderjylland i efterkrigstiden. Toft Larsen, som denne historie handler om,

blev født i Nordjylland den 11-03-32 i en lille by ved navn Vrå. Fader

Ferdinan Larsen og Moder? blev skilt i 1933. Da bestod familien af tre børn

uden for ægteskab og 6 fællesbørn. Moderen besøgte dem en gang tiI jul,

men Toft husker hende ikke. Ved skilsmissen deltes børnene. Tre var ude at

tjene, tre skulle bo hos Faderen og tre hos Moderen. Toft kom til at bo

hos Faderen og i 1939 flyttede de tiI Frederikshavn, hvor Faderen ernærede

sig som skomager. Toft husker endnu de tyske soldaters indmarch i byen 9.

April 1940. Børnene kom i skole, men måtte gå hjem igen, for tyskerne ville

bruge skolen til indkvartering af deres soldater. Efter nogen tid kom

børnene til undervisning hos lærerne i lærernes hjem. De Tyske soldater

kom senere i barakker, så børnene kunne vende tilbage til skolen. Børnene

hjalp selvfølgelig med oprydning, for soldaterne efterlod halm og megen

anden snavs. Der var ca. 1800 børn på skolen og byen havde i 1940 ca.

12,000 indb..

Man sagde mand og mand imellem, at der var flere tyske soldater end

indbyggere. Der var flyvebaser, kanonstillinger, projektørstillinger og meget

andet, som var spændende for børn.

Toft husker også rationeringsmærker på sukker, smør og kage mm. Den sidste

ting, der var rationering på, var kaffe. Toft Larsen og lillebror Jul Larsen

kom tiI Løjt Kirkeby i 1949. Toft var 17 år og Jul 15 år. Toft fik arbejde på

Barsø hos bonden Kedde Grau. Toft husker ham som en behagelig mand,

selv om pengene også var små her. Kedde var handicappet af

børnelammelse og dinglede rundt som en fuld mand. Når Kedde hakkede

roer, kravlede han hen over rækkerne. Toft syntes, det var synd for Kedde,

men Kedde kendte jo ikke andet. Toft arbejdede på Barsø et halvt år, men

lillebror Jul arbejdede der i 3 år. Det efterfølgende år kom Toft til at tjene

hos Svenne Svennesen i Barsmark, årslønnen var ca. 1800,- kr. dog med

 

mulighed for lidt forhandling i årets løb. Hos Svenne arbejdede Toft i

sammenlagt 10 år. Efter det første år blev de lidt uenige og Toft tog sin

cykel og vendte igen næsen mod nord. På turen hjemad arbejdede han

på forskellige gårde og tjente her til livets ophold. Efter to måneder vendte

Toft tilbage til Løjt Kirkeby, men boede nu på Løjt kro. Han arbejdede nu

igen meget hos Svenne i Barsmark. Signe, som var husholder hos Svenne

skulle holde jul i Århus med sin familie. Signe, som var en god madmor,

stegte en stor gås til de to mandfolk, inden hun rejste. Så de kunne sagtens

de to. Men Juleaften blev de inviteret til spisning hos Ellen og Jep Krag på

Jacobsgård. Første juledag varmede de gåsen, og den smagte herlig, anden

juledag var gåsen ok, men fjerde juledag var den blevet så tør, at den var

uspiselig.

To af de husholdere, som Svenne havde, blev gift med hans brødre, men

der kom aldrig nogen kone til Svenne.

Når der var tid, hjalp Toft med at lave kaninbure til krofatter På den måde

kunne han bo lidt billigere på Kroen.

Det var meget moderne at avle angorakaniner efter krigen. Toft betalte 9,-

  1. pr. dag for kost og logi. Der var flere, som boede på Kroen lige som Toft

Der var Bent Petersen, som senere fik sit eget snedkerværksted i Løjt. Mads

Clausen, som handlede med antik. Der var også nogen, som spiste fast på

kroen. Nævnes kan Fru Lauesen, som var gift med forfatteren Marcus

Lauesen. Datteren Emmalie Lauesen og Heine Bode spiste også fast på

kroen.

I 1955-56 var Toft med til at grave nyt telekabel ned fra centralen i

Nørregade og helt ned til Barsø Landing. Den gamle ledning, som blev

nedgravet i 1920 havde dårlig forbindelse. Den nye forbindelse var

bevilget af Kong Kristian d. 10. Med den var Barsø de første, som fik

telefoner med drejeskive. Toft fortsatte med at grave kabler ned, denne

gang fra Aabenraa tiI Flensborg, det var i 1957.

I 1957 giftede Toft sig med Kristine Nomani. Ægteskabet fik 2 drenge Henning

og Ole. Toft blev udlært som murer og blev herefter formand i et stort

byggefirma, Thomas Lorensen i Aabenraa. De byggede også Hvide Hus.

Da det store firma stoppede, blev han formand på Genner beton. Familien

boede mange år på Bjerggade i Løjt. 

Toft var meget glad for at bo i Løjt og gennem et langt liv elskede han at fiske fra

Barsø Landing.

 

Toft døde 27. oktober 2020.