Løjt Lokalhistoriske Forening

Velkommen til vores hjemmeside. Tak til SE-Fonden for deres økonomiske bidrag til siden. Endvidere tak til alle de frivillige, som har bidraget med input og været med til at få hjemmesiden oprettet.

På denne side vil vi løbende informere om nyt på hjemmesiden og i foreningen.

Løjt Lokalhistoriske Forening blev dannet og startede i 1978. Formålet var og er igennem dens virke at stimulere interessen for Løjt Sogns historie.

Foreningen har igennem tiderne modtaget mange arkivalier, enkelte effekter, samlinger, billeder og fotos, som er med til at give et bredt indtryk af Løjts historie og liv gennem tiderne. Mange af disse effekter kan ses på vores museum på Rundemølle.

Læs mere om Rundemølle Museum under menupunktet: Museum - Rundemølle.

Aftale om besøg på Rundemølle: Se kontaktoplysninger nederst på denne side.- Eller under menupunkt: Foreningen - Bestyrelsen.

Foreningens formål er:

  • At samle og registrere lokalhistoriske arkivalier, billeder og andet med relevans for Løjt Land.
  • At søge optegnet mundtlige beretninger for at bevare dem for eftertiden.

  • At udgive lokalhistorisk stof og på anden måde øge interessen for Løjt Lands lokalhistorie.

  • At drive Rundemølle Museet, herunder også at vedligeholde udstillingslokaler og at modtage nye effekter.