Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 07. april 2022 kl. 19 i Løjt Forsamlingshus.

Formand Alf Madsen bød velkommen til ca. 30 fremmødte og præsenterede bestyrelsen.

Herefter gik man over til generalforsamlingen iflg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Jørgen Hoeck blev foreslået og valgt.
 2. Valg af 2 stemmetællere blev udsat, for at se, om det blev nødvendig med en afstemning.
 3. Formandens beretning.

Igen blev året 2021 præget af Corona nedlukningen. Men det blev dog til et par bestyrelsesmøder.

Først i oktober havde vi arrangeret et medlemsarrangement på Kalvø med rundvisning på museet og efterfølgende kaffe og kage på Madam N.

Vi nåede at få Rundemølle Museum genåbnet og gennemføre nogle rundvisninger. Bl.a. havde vi besøgene på samme dag af to ”gadefester”. Det endte med fælles kaffebord på ca. 50 personer.

Jeg havde besøg af en efterkommer af filmmanden, som tog rundt og viste biograffilm i mange små byer. Det ret store udstyr blev fragtet på cykel. Hun afleverede nogle fotos til vores samling.

Den 7. maj har vi igen hovedrengøring på Rundemølle. Vi har tænkt os igen at bede By Pedellerne i Løjt om hjælp.

I år deltager vi i Kulturnatten den 21. maj. Vi har lånt lokale på Brandstationen, hvor vi laver en mindre udstilling med effekter fra Rundemølle.

Vi låner bussen Lotte af Kjeld Lauritzen, og Henrik Petersen er chauffør på 2 ture Løjt Rundt. Peter Petersen vil fortælle om slægter og gårde mv.

Løjt Fællesråd har opfordret os til fremover at bidrage med artikler til bladet Løjt Fællesråd. Bladet bliver trykt i 1.900 eksemplarer.

 1. Regnskabet for 2021 blev forelagt. Desuden en opgørelse af vores lager af bøger. Kassereren aflagde regnskab for 2021. Resultat på kr. 5.300,97 blev godkendt af generalforsamlingen.
 2. Kontingent uændret for 2022 på kr. 100,-
 3. Der var ikke indkomne forslag.
 4. På valg var følgende Alf Madsen, Bjarne Carstensen, Rita Hansen og
  Peter Petersen for en 2-årig periode. Alle fire blev genvalgt.
 5. Valg af suppleant for 1 år. Margit Bruhn blev genvalgt.
 • Valg af revisor for 1 år. På valg Peter Eskildsen som blev genvalgt.
 • Karl Lildholdt fortalte om Michael Blæsbergs bog om Bullhuse, som udkommer næste år. Han opfordrede os til at yde hjælp til Blæsberg, f.eks. med ansøgning af fonds-midler. Bestyrelsen og flere af de frivillige fortalte, at de allerede har haft masser af kontakt med Michael.

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen. Herefter blev der serveret kaffe, og der blev vist en videofilm med Løjt Sogns sidste sognerådsformand før kommunesammenlæg-ningen Christian Skovmand.