- fra vandmølle til lokalhistorisk museumI Aabenraa Kommunes nordøstligste hjørne ligger Rundemølle i et naturskønt område i bunden af Genner Bugt og Kalvø Vig. Selve landskabet ved og omkring Run­demølle og på Løjt Land er dannet i den sidste istid og fremstår smukt med dets meget bakkede og frodi­ge landskab. Rundemølle er en af de gamle kendte sønderjyske vandmøller, og begyndelsen på dens historie går helt tilbage til 1200-tallet. Run­demølle består af 3 bygninger: En hovedbygning fra 1875, en mølle­bygning og en lade/bageribygning, der er nænsomt genopført, som de så ud i 1890. Mølle- og bageribyg­ning er genopbygget af Flensborg sten og med stråtag og stod færdig i 1997. Rundemølles tidligste historie fortaber sig i det uvisse, men møl­len har tilhørt både kirken og kon­gen. I 1564 overtog Eskel Jessen møllen, der blev bevaret i slægten i 330 år. I 1894 kom møllen på andre hænder, og der blev oprettet bageri i ladebygningen.
Efter 1. verdenskrig fulgte en lang række ejere, men i 1995 blev Rundemølle overtaget af skibsre­der

Hans Michael Jebsen, der ef­ter renoveringen af bygningerne i 1997 gav Løjt Lokalhistoriske Forening

lov til at disponere over mølle- og bageribygningen til mu­seumsformål. Her udstiller for­eningen egne

samlinger sammen med det omfattende antal møbler og andre effekter, der ejes af skibs­rederen.

En af Løjt Lokalhistori­ske Forenings aktiviteter er drift og vedligehold af samlingerne på Rundemølle. Foreningen dispone­rer over møllebygning og lade bygning, som hver er i tre etager.

Besøg på rundemølle
De smukke, gamle bygninger er selvfølgelig altid et besøg værd, men der gøres opmærksom på, at udstillingerne er fordelt på tre etager og at den spændende dragtudstilling, skibsmodeludstilling og købmandsbutikken er beliggende på 1.og 2. sal og kun tilgængelig ad ret smalle trapper, og derfor ikke er egnede til gangbesværede.

Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at der er begrænset parkeringsmuligheder ved museet.

Bestyrelsen har påbegyndt en større oprydning og omstrukturering af foreningens arkivalier på Rundemølle. Dette arbejde vil fortsættes i de kommende år. Der er derfor ingen mulighed for faste åbningstider, dog holder Museet åbent på nogle faste dage i ferietiden. Det drejer sig om hver søndag i juli måned kl. 13 - 16.

Der kan dog altid aftales besøg på Rundemølle for mindre grupper efter forudgående aftale med foreningens formand. Entre kr. 25,- børn under 12 år gratis - (Sønnich Sønnichsen, på tlf.: 81988700 eller Linda O. Nissen, på tlf.: 53841709)

Der udlånes ikke nøgler til museet, og ved besøg vil der altid deltage et bestyrelsesmedlem og/eller en frivillig.

Udstillingerne omfatter bl.a.:
Interiører fra kaptajnsgårdene på Løjt Land.
Beklædning fra inderst til yderst gennem 100 år.
Gammel købmandsforretning.
Landbrugsredskaber og anden mekanik m.m.
50 store skibsmodeller, der viser skibsbygning gennem 5.000 år.
Illustration af Løjt Lands historie og en stor samling af oldtidsfund.
Omfattende fotoarkiv                                                                                                                      Se videoen om Rundemølles historie og Løjt Lokalhistorisk Forening