Rundemølle og Lillemølle var beliggende i Aabenraa len, Rise herred og som alle andre møller skulle de betale afgifter til henholdsvis kongen og lensherren, hertugen af Slesvig, der residerede på Gottorp. 

 

I Sønderjyske skatte- og jordebøger fra reformationstiden, udgivet af Rigsarkivet i 1895 og tilgængelig på internettet (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/28/17098347/17178051), kan man læse om skatterne, der kunne være i form af penge eller i form af levering af korn, æg, kød m.v.

 

I året 1535 kan man i ovennævnte skatte- og jordebog i afsnittet om overskat i Aabenraa len se, at Rundemølle måtte aflevere korn, svarende til ”1 læst og 13 ørtig rug samt 17½ ørtig malt” og Lillemølle årligt ”18 ørtig rugmel”. 

 

Læst og ørtig (også kaldet ørtug) var ikke egentlige vægtangivelser, men en slags rummål, der i 1535 varierede fra landsdel til landsdel og også efter hvilken kornsort, der blev udmålt.  Forholdet mellem læst, ørtig og skæpper var, at 1 læst = 24 ørtig og 1 ørtig = 24 skæpper. 

 

Målangivelserne blev først søgt standardiseret i 1600-tallet, som så meget andet der skete i Christian IVs regeringstid.