REFERAT AF Løjt Lokalhistoriske Forenings generalforsamling 2023.


Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 30. marts 2023 kl. 19 i Løjt Forsamlingshus. Formand Alf Madsen bød velkommen til ca. 37 fremmødte. Samtidig beklagede han, at vi ikke som lovet kunne udlevere hæftet Det gamle Løjt 35. Dette grundet nogle indsigelser, som bestyrelsen har modtaget efter redaktionen deadline.

Herefter gik man over til generalforsamlingen iflg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Jørgen Hoeck blev foreslået og valgt.
  2. Valg af 2 stemmetællere blev udsat, for at se, om det blev nødvendig med en afstemning.
  3. Formandens beretning: Igen i 2022 var der flere arbejdsdage på Rundemølle. Stor tak til Landsby Pedellerne og øvrige frivillige,som altid møder op. På Kulturnatten havde vi lavet en mindre udstilling på Brandstationen. Her solgte vi kaffe og kage sponsoreret af Knappen samt kage fra Helga Hansens køkken. Også de 2 busture med gamle Lotte fik stor opbakning. Henrik Petersen var chauffør og Peter Petersen guiden. Udflugt til Christiansfeld for bestyrelsen og frivillige. Her fik vi en rundvisning både hos den lokalhistoriske forening og en meget interessant rundvisning i Brødremenighedens kirke og byen. Turen blev afsluttet med en frokost. I august havde vi inviteret til en medlemsdag på Rundemølle Museum og med kaffebord i haven. I januar 2023 har vi afholdt en fotoaften med visning af gamle butikker i Løjt og omegn. Noget vi bestemt gerne vil gentage med andre emner.

     4. Regnskabet for 2022 blev forelagt. Kassereren aflagde regnskab for 2022. Efter uddybning af et par poster samt et par spørgsmål,               blev det negative resultat på kr. 4.600,16 godkendt af generalforsamlingen.

     5. Kontingent uændret for 2024 på kr. 100,-

     6. Der var kommet et forslag om forhøjelse af kontingentet senest 2024 til kr. 150,-. Forsamlingen valgte, at dette skulle tages op på                 næste års generalforsamling.

     7. På valg var følgende Mona Madsen, Peter Jørgensen og Linda O. Nissen for en 2-årig periode. De 2 sidstnævnte var villige til at                     fortsætte og blev genvalgt. Mona Madsen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jens Closter valgt ind i bestyrelsen.

     8. Valg af suppleant for 1 år. Margit Bruhn ønskede ikke genvalg. I stedet indtræder Sønnich Sønnichsen i bestyrelsen.

     9. Valg af revisor for 2 år. På valg var Børge Lund, som blev genvalgt.

     10. Eventuelt. Peter Burba gjorde os bekendt med, at foreningen mod jollehavnen for nylig har indgivet flere indsigelser til forskellige               myndigheder.
       Forslag til foreningen om at oprette en MobilePay konto. Vil blive undersøgt hvor store omkostninger, der er forbundet hermed.

       Tip om at melde sig til hos OK for at kunne få andel i et foreningsbidrag.

       Jens Kloster fortalte om hans nye udstillingslokaler til modelbygninger på den gamle mølle på Løjt Nørregade.

       Jørgen Hoeck efterlyste fortællinger om kvinder i søfarten til foreningen Metropolis.

       Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen med en præsentation af bestyrelsen og de forskellige frivillige. Herefter blev der           serveret kaffe, og Alf Madsen holdt et foredrag om de 3 Kinch brødre. Sluttelig blev der vist 2 videofilm om Rundemølle.