Nyhedsbrev nr. 10


Kære medlemmer
Løjt Lokal Historiske Forening vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Samtidig
takker vi for den opbakning, vi igen har fået igennem 2022 med jeres medlemskab, men også
opbakning til vores arrangementer.
Også i år har vi fået flere frivillige. Det er vi meget taknemlige for. I årets løb har der været meget
arbejde, der skulle udføres på Rundemølle. Heldigvis lader det til at ”ormebehandlingen” af
træværket virker, og der falder ikke længere så meget støv og smulder ned. Et andet projekt har
været og er at få renoveret alle vores skibsmontrer. Et omfattende arbejde, der vil blive forsat i de
kommende år.
Siden vores sommer Nyhedsbrev har vi i august holdt åbent hus på vores museum på
Rundemølle. Vejret var med os, hvilket betød, at vi kunne nyde vores kaffebord ude i den dejlige
have sammen med de ca. 40 deltagere.
På vores nylig afholdte bestyrelsesmøde kom flere forslag frem til medlemsarrangementer i de
kommende år. Som tidligere annonceret vil vi afholde en foto/film aften. Datoen er nu fastsat, så
sæt allerede nu stort X i kalenderen:
26. januar kl. 19.00 i Løjt Forsamlingshus - max 2 deltagere pr. husstand.
Tilmelding påkrævet og gerne mod forudbetaling kr. 50,- pr person inkl. kaffe og kage på
Sydbank konto: 7910 1063307 eller MobilePay 53841709 (Linda O. Nissen). Husk at angive jeres
navn.
Tilmelding/betaling senest 10. januar og efter princippet
”først til mølle”. Hvis du har spørgsmål til arrangementet
eller betalingsform, venligst kontakt Linda O. Nissen, tlf.
53841709 eller pr. mail lindaonissen@hotmail.com.
Desuden har fået fastlagt datoen for Generalforsamlingen
til den 30.3.2023 kl. 19.00 i Løjt Forsamlingshus. På denne
aften vil vores nye hæfte ”Det Gamle Løjt ” være færdigt,
og det vil blive udleveret gratis til vores medlemmer.
Tak for året 2022. Vi glæder os til at se jer også i 2023.
Mange hilsner
Løjt Lokalhistoriske Forening
Bestyrelse og frivillige