Løjt Lokalhistorisk Forening

Nyt fra foreningen

`På anbefaling af Sundhedsstyrelsen og Regerings udmelding omkring coronavirus har Bestyrelsen valgt at udsætte Generalforsamlingen den 31.3.2020.

Når det skønnes forsvarligt at afholde generalforsamlingen, vil der blive indkaldt på ny.

Velkommen til Løjt Lokal Historiske Forenings hjemmeside. Vi kan i den forbindelse takke SE Fonden for økonomisk støtte, men også masser af support fra frivillige. Håber siden indeholder de oplysninger, som måtte være relevant for dig. Ellers er du velkommen til at komme med forslag.

 

 

 

 

 

­