Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

Artikelindeks

Møllebygningen - Stueetagen
KaptajnsstueDer er to stuer med møbler og an­det inventar især fra kaptajnsgår­dene på Løjt Land, og det meste ejes af skibsreder Jebsen. Udover dagligstue- og spisestuemøbler ud­stilles bl.a. et mekanisk klaver, en hulpladespiller med møntindkast (forløber for jukebox'en!), en gam­mel skibsværdiboks samt fotos, plakater og malerier.

Endvidere kan nævnes et landkort, der viser hvor " Die Kleinbahn" kørte.

  

 

 

 

Møllebygningen 1. sal
En stor samling af tøj (fra inderst til yderst) og linned, der gennem mange år er opbygget gennem tal­rige donationer til Løjt Lokalhisto­riske Forening. Som noget unikt for vores museum har vi en sam­ling af noget så usædvanligt som arbejdstøj. Udstillingen omfatter også effekter, der illustrerer livet på Løjt Land, bl.a. flere barnevog­ne og legetøj. Se også den smukke "Fredensborg" dug og postordrekatalog fra tysk tid-

Kælderen
Skibsreder Jebsen har i sin tid doneret købmand, gæstgiver og lokalhistoriker Brinks store old­sagssamling, der tidligere udgjor­de 'Barsmark Museum', til Løjt Lokalhistoriske Forening og har desuden sponseret opstillingen, der bl.a. omfatter den meget infor­mative frise, der fortæller om Løjt Lands historie siden stenalderen. I kælderen forefindes toiletter.

Ladebygningen - ( det tidligere bageri) Stueetagen
Her findes en samling af land­brugsredskaber og -effekter. Sam­lingen er grundlagt af Løjt Lokal­historiske Forenings mangeårige medlem Petrea Schmidt. Den ud­vides løbende med indkomne ga­ver og udlån. Her kan man også se Barsmark frivillige Brandværns gamle hestetrukne sprøjte, en mo­del af en gammeldags karrusel, Rødekro sognekommunes pengeskab, Aabenraa-drogisten Ludwig von Münchows gamle Mercedes og mange andre sjove ting.

Ladebygningen 1. sal
(Model af Peter Jensen, Blans)Løjt Lokalhistoriske forening modtog i 1999 en uvurderlig gave fra Peter Jensen i Blans. Hans livsværk var en flot sam­ling på 50 modelskibe, der fortæl­ler om sejlskibe gennem 5000 år. Samlingen indeholder bl.a. skibs­modeller af Calcutta og Cimber, og Peter Jensen har brugt mere end 1000 arbejdstimer på bygningen af hvert af de to skibe. Endvidere ses en model af det skibsværft, der i 1800-tallet blev opført af skibsre­der Jørgen Bruhn på det nærlig­gende Kalvø, der også er et besøg værd.

 

 

 

Ladebygningen Loft etagen
Skibsreder Hans M. Jebsen købte i 1997 en gammel købmandsfor­retning fra Sønderborg, og den står nu, som den så ud i 1940-erne. Købmand Jacob Nielsen drev her forretning frem til 1982, til sidst som specialforretning med te og kaffe. Se evt. diverse fotos øverst i menuen.

 Her udstilles også Barsøs gamle telefoncentral, som øboerne fik ef­ter kongebesøget i 1921 som tak for deres indsats for danskheden i grænselandet. I lokalet findes en del gamle trætøjsruller, en stor væv og man­ge andre ting, man har brugt rundt på de gamle gårde på Løjt Land, og desuden ses et gammelt træsko­magerværksted, som stammer fra Aabenraa.

 

­