Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

Artikelindeks

Rundemølle
- fra vandmølle til lokalhistorisk museum

Tekt: Alf Lund Madsen, formand for Løjt Lokalhistoriske Forening

Rundemølle 2014I Aabenraa Kommunes nordøst­ligste hjørne ligger Rundemølle i et naturskønt område i bunden af Genner Bugt og Kalvø Vig. Selve landskabet ved og omkring Run­demølle og på Løjt Land er dannet i den sidste istid og fremstår smukt med dets meget bakkede og frodi­ge landskab. Rundemølle er en af de gamle kendte sønderjyske vandmøller, og begyndelsen på dens historie går helt tilbage til 1200-tallet. Run­demølle består af 3 bygninger: En hovedbygning fra 1875, en mølle­bygning og en lade/bageribygning, der er nænsomt genopført, som de så ud i 1890. Mølle- og bageribyg­ning er genopbygget af Flensborg sten og med stråtag og stod færdig i 1997. Rundemølles tidligste historie fortaber sig i det uvisse, men møl­len har tilhørt både kirken og kon­gen. I 1564 overtog Eskel Jessen møllen, der blev bevaret i slægten i 330 år. I 1894 kom møllen på andre hænder, og der blev oprettet bageri i ladebygningen.
Efter 1. verdenskrig fulgte en lang række ejere, men i 1995 blev Rundemølle overtaget af skibsre­der Hans Michael Jebsen, der ef­ter renoveringen af bygningerne i 1997 gav Løjt Lokalhistoriske Forening lov til at disponere over mølle- og bageribygningen til mu­seumsformål. Her udstiller for­eningen egne samlinger sammen med det omfattende antal møbler og andre effekter, der ejes af skibs­rederen. En af Løjt Lokalhistori­ske Forenings aktiviteter er drift og vedligehold af samlingerne på Rundemølle. Foreningen dispone­rer over møllebygning og ladebyg­ning, som hver er i tre etager.

Besøg på rundemølle
Museet på Rundemølle har under Corona-krisen været lukket, men ellers vil besøg på Rundemølle kunne ske efter forudgående af­tale med foreningens formand, Alf Lund Madsen, på mobil nr. 29214823, bedst mellem kl. 12-14. Der er ikke fast åbningstid og ved besøg vil der altid deltage et besty­relsesmedlem og/eller en frivillig. Entreen udgør 20 kr. pr. person. Da hovedbygningen på Run­demølle er privatbolig, er det ikke tilladt at parkere på gårdspladsen mellem bygningerne. Parkering henvises til de omkringliggende muligheder. De smukke, gamle bygninger er selvfølgelig altid et besøg værd, men der gøres opmærksom på, at udstillingerne er fordelt på tre etager. Den spændende dragtud­stilling, den fornemme skibsmo­deludstilling og den gamle køb­mandsbutik er beliggende på 1.og 2. sal og kun tilgængelig ad ret smalle trapper, der ikke er egnede til gangbesværede.

 


 


Møllebygningen - Stueetagen
KaptajnsstueDer er to stuer med møbler og an­det inventar især fra kaptajnsgår­dene på Løjt Land, og det meste ejes af skibsreder Jebsen. Udover dagligstue- og spisestuemøbler ud­stilles bl.a. et mekanisk klaver, en hulpladespiller med møntindkast (forløber for jukebox'en!), en gam­mel skibsværdiboks samt fotos, plakater og malerier.

Endvidere kan nævnes et landkort, der viser hvor " Die Kleinbahn" kørte.

  

 

 

 

Møllebygningen 1. sal
En stor samling af tøj (fra inderst til yderst) og linned, der gennem mange år er opbygget gennem tal­rige donationer til Løjt Lokalhisto­riske Forening. Som noget unikt for vores museum har vi en sam­ling af noget så usædvanligt som arbejdstøj. Udstillingen omfatter også effekter, der illustrerer livet på Løjt Land, bl.a. flere barnevog­ne og legetøj. Se også den smukke "Fredensborg" dug og postordrekatalog fra tysk tid-

Kælderen
Skibsreder Jebsen har i sin tid doneret købmand, gæstgiver og lokalhistoriker Brinks store old­sagssamling, der tidligere udgjor­de 'Barsmark Museum', til Løjt Lokalhistoriske Forening og har desuden sponseret opstillingen, der bl.a. omfatter den meget infor­mative frise, der fortæller om Løjt Lands historie siden stenalderen. I kælderen forefindes toiletter.

Ladebygningen - ( det tidligere bageri) Stueetagen
Her findes en samling af land­brugsredskaber og -effekter. Sam­lingen er grundlagt af Løjt Lokal­historiske Forenings mangeårige medlem Petrea Schmidt. Den ud­vides løbende med indkomne ga­ver og udlån. Her kan man også se Barsmark frivillige Brandværns gamle hestetrukne sprøjte, en mo­del af en gammeldags karrusel, Rødekro sognekommunes pengeskab, Aabenraa-drogisten Ludwig von Münchows gamle Mercedes og mange andre sjove ting.

Ladebygningen 1. sal
(Model af Peter Jensen, Blans)Løjt Lokalhistoriske forening modtog i 1999 en uvurderlig gave fra Peter Jensen i Blans. Hans livsværk var en flot sam­ling på 50 modelskibe, der fortæl­ler om sejlskibe gennem 5000 år. Samlingen indeholder bl.a. skibs­modeller af Calcutta og Cimber, og Peter Jensen har brugt mere end 1000 arbejdstimer på bygningen af hvert af de to skibe. Endvidere ses en model af det skibsværft, der i 1800-tallet blev opført af skibsre­der Jørgen Bruhn på det nærlig­gende Kalvø, der også er et besøg værd.

 

 

 

Ladebygningen Loft etagen
Skibsreder Hans M. Jebsen købte i 1997 en gammel købmandsfor­retning fra Sønderborg, og den står nu, som den så ud i 1940-erne. Købmand Jacob Nielsen drev her forretning frem til 1982, til sidst som specialforretning med te og kaffe. Se evt. diverse fotos øverst i menuen.

 Her udstilles også Barsøs gamle telefoncentral, som øboerne fik ef­ter kongebesøget i 1921 som tak for deres indsats for danskheden i grænselandet. I lokalet findes en del gamle trætøjsruller, en stor væv og man­ge andre ting, man har brugt rundt på de gamle gårde på Løjt Land, og desuden ses et gammelt træsko­magerværksted, som stammer fra Aabenraa.

 

­