Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

Artikelindeks

Rundemølle
- fra vandmølle til lokalhistorisk museum

Tekt: Alf Lund Madsen, formand for Løjt Lokalhistoriske Forening

Rundemølle 2014I Aabenraa Kommunes nordøst­ligste hjørne ligger Rundemølle i et naturskønt område i bunden af Genner Bugt og Kalvø Vig. Selve landskabet ved og omkring Run­demølle og på Løjt Land er dannet i den sidste istid og fremstår smukt med dets meget bakkede og frodi­ge landskab. Rundemølle er en af de gamle kendte sønderjyske vandmøller, og begyndelsen på dens historie går helt tilbage til 1200-tallet. Run­demølle består af 3 bygninger: En hovedbygning fra 1875, en mølle­bygning og en lade/bageribygning, der er nænsomt genopført, som de så ud i 1890. Mølle- og bageribyg­ning er genopbygget af Flensborg sten og med stråtag og stod færdig i 1997. Rundemølles tidligste historie fortaber sig i det uvisse, men møl­len har tilhørt både kirken og kon­gen. I 1564 overtog Eskel Jessen møllen, der blev bevaret i slægten i 330 år. I 1894 kom møllen på andre hænder, og der blev oprettet bageri i ladebygningen.
Efter 1. verdenskrig fulgte en lang række ejere, men i 1995 blev Rundemølle overtaget af skibsre­der Hans Michael Jebsen, der ef­ter renoveringen af bygningerne i 1997 gav Løjt Lokalhistoriske Forening lov til at disponere over mølle- og bageribygningen til mu­seumsformål. Her udstiller for­eningen egne samlinger sammen med det omfattende antal møbler og andre effekter, der ejes af skibs­rederen. En af Løjt Lokalhistori­ske Forenings aktiviteter er drift og vedligehold af samlingerne på Rundemølle. Foreningen dispone­rer over møllebygning og ladebyg­ning, som hver er i tre etager.

Besøg på rundemølle
Museet på Rundemølle har under Corona-krisen været lukket, men ellers vil besøg på Rundemølle kunne ske efter forudgående af­tale med foreningens formand, Alf Lund Madsen, på mobil nr. 29214823, bedst mellem kl. 12-14. Der er ikke fast åbningstid og ved besøg vil der altid deltage et besty­relsesmedlem og/eller en frivillig. Entreen udgør 20 kr. pr. person. Da hovedbygningen på Run­demølle er privatbolig, er det ikke tilladt at parkere på gårdspladsen mellem bygningerne. Parkering henvises til de omkringliggende muligheder. De smukke, gamle bygninger er selvfølgelig altid et besøg værd, men der gøres opmærksom på, at udstillingerne er fordelt på tre etager. Den spændende dragtud­stilling, den fornemme skibsmo­deludstilling og den gamle køb­mandsbutik er beliggende på 1.og 2. sal og kun tilgængelig ad ret smalle trapper, der ikke er egnede til gangbesværede.

 


 

­