Løjt Lokalhistorisk Forening

Nyt fra foreningen

På anbefaling af Sundhedsstyrelsen og Regerings udmelding omkring coronavirus har Bestyrelsen valgt at udsætte Generalforsamlingen den 31.3.2020.

Når det skønnes forsvarligt at afholde generalforsamlingen, vil der blive indkaldt på ny.

 

 

Historien om Rundemølle Lokalmuseum

Rundemølle ligger i et naturskønt område i bunden af Genner Bugt og Kalvø Vig. Selve landskabet, ved og omkring Rundemølle og på Løjt Land, er dannet i den sidste istid og fremstår smukt med dets meget bakkede og frodige landskab.

Rundemølle er en af de gamle kendte sønderjyske vandmøller, og begyndelsen på dens historie går helt tilbage til 1200-tallet. Rundemølle er nænsomt blevet genopført, som den så ud i 1890 med den statelige hovedbygning fra 1875. Den nyopførte mølle- og bageribygning er genopbygget af Flensborg sten og med stråtækket tag stod den færdig i 1997.

Rundemølle er ejet af skibsreder Hans Michael Jebsen, der har givet Løjt Lokalhistoriske Forening lov til at disponere over mølle- og bageribygningen til museumsformål, hvor foreningen udstiller egne samlinger sammen med det omfattende antal møbler og andre effekter, der ejes af skibsrederen. En af Løjt lokalhistoriske Forenings aktiviteter er drift og vedligehold af samlingerne på Rundemølle. Foreningen disponerer over møllebygning og lade bygning, som hver er i tre etager.

De smukke, gamle bygninger er selvfølgelig altid et besøg værd, men der gøres opmærksom på, at udstillingerne er fordelt på tre etager og at den spændende dragtudstilling, skibsmodeludstilling og købmandsbutikken er beliggende på 1.og 2. sal og kun tilgængelig ad ret smalle trapper, derfor ikke er egnede til gangbesværede.

Bestyrelsen er påbegyndt en større oprydning og omstrukturering af foreningens arkivalier på Rundemølle. Dette arbejde vil fortsættes i 2020. Der er derfor ingen mulighed for faste åbningstider.
Der kan dog fortsat aftales besøg på Rundemølle efter forudgående aftale med foreningens formand,
Alf Madsen, på mobil nr. 29214823, bedst mellem kl. 12-14.
Der udlånes ikke nøgler til museet, og ved besøg vil der altid deltage et bestyrelsesmedlem og/eller en frivillig.

UDSTILLINGERNE OMFATTER BL.A.:

• - Interiører fra kaptajnsgårdene på Løjt Land.
• - Beklædning fra inderst til yderst gennem 100 år.
• - Gammel købmandsforretning.
• - Landbrugsredskaber og anden mekanik m.m.
• - 50 store skibsmodeller, der viser skibsbygning gennem 5.000 år.
• - Illustration af Løjt Lands historie og en stor samling af oldtidsfund.
• - Omfattende fotoarkiv.

­