Løjt Lokalhistorisk Forening

Nyt fra foreningen

På anbefaling af Sundhedsstyrelsen og Regerings udmelding omkring coronavirus har Bestyrelsen valgt at udsætte Generalforsamlingen den 31.3.2020.

Når det skønnes forsvarligt at afholde generalforsamlingen, vil der blive indkaldt på ny.

 

 

Registrering af museets effekter

Foreningen modtager løbende fotos, private arkiver og møbler, men alene af pladsmæssige årsager er det nødvendigt at rydde op i det nuværende arkiv.

Karen og Claus Lildholdt er i gang med dette arbejde, der forventes tilendebragt i 2020. Herefter vil en oversigt blive lagt på denne hjemmeside, så interesserede kan se, hvad der forefindes i arkivet.

­