Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

Frivillige i Løjt Lokal Historiske Forening

Foreningen består ud over bestyrelsen af en lang række frivillige der hjælper med den daglige drift af foreningen.

 Henrik Petersen  Foto og billearkiv  
 Helga Hansen  Facebook  
­