Løjt Lokalhistorisk Forening

Nyt fra foreningen

På anbefaling af Sundhedsstyrelsen og Regerings udmelding omkring coronavirus har Bestyrelsen valgt at udsætte Generalforsamlingen den 31.3.2020.

Når det skønnes forsvarligt at afholde generalforsamlingen, vil der blive indkaldt på ny.

 

 

Billeder fra Løjt Skovby

Under galleri

38852E51-5B6B-42E2-A6C1-C3DC4784A646Personer Skovby
17E5A936-384C-4275-9A70-8507DEC86F36Kongensgade Løjt Skovby
E62A6C7E-1141-4CBA-9B84-FF1315DDC600Skovby Bygade
Skole Skovby
Snorhavevej
0C532780-2985-48E1-A7B4-7CD89696FB0ESkrevenstensvej
Skoleløkke
8AB18721-9FE3-44A6-B0F4-0F91C9B09637Kragsforte
D7479E71-A7C1-4F0D-83AA-4B7A3BEC51A51105cSkarrevvej

­