Løjt Lokalhistorisk Forening

Nyt fra foreningen

På anbefaling af Sundhedsstyrelsen og Regerings udmelding omkring coronavirus har Bestyrelsen valgt at udsætte Generalforsamlingen den 31.3.2020.

Når det skønnes forsvarligt at afholde generalforsamlingen, vil der blive indkaldt på ny.

 

 

Persondata

Data vedrørende medlemmer opbevares af foreningens kasserer, der er dataansvarlig. Data omfatter medlemmernes for- og efternavn, adresse, telefonnummer og  email-adresse.

Formålet med opbevaring af disse data er at kunne udsende kontingentopkrævninger, nyhedsbreve og anden information. Persondata udleveres ikke til trediemand og slettes ved medlemmets udtræden af foreningen.

På foreningens hjemmeside, for hvilken webmaster er dataansvarlig, offentliggøres oplysninger om de generalforsamlingsvalgte. Disse oplysninger slettes ved udtræden af bestyrelse eller andet tillidshverv. Fremtidige referater, offentliggøres på hjemmesiden, vil indeholde navne på bestyrelsesmedlemmer og andre i tillidshverv, mens andre fremtræder i anonymiseret form, med mindre der er en særlig grund til at nævne navn og under forudsætning af, at der foreligger skriftligt samtykke fra personen.

 

Foto

Der henstilles til at man kun offentliggør fotos, der ikke er behæftet med rettigheder. Hvis muligt helst oplyse navnet på fotografen eller kilden. En tommelfingerregel er at billederne skal være minimum 25 år gamle, eller er taget i det offentlige rum.
På vores Face Book side "Det Gamle Løjt i billeder" er det muligt at kommenterer billederne. Men såfremt nogen i gruppen mener at et opslag er krænkende, så påholder Administrator sig retten til at fjerne billeder, som ikke overholder datalovgivningen samt fjerne evt. anstødeligere bemærkninger og kommentarer. Gruppens formål er IKKE at udtrykke politiske eller personlige holdninger Desuden er det ikke tilladt at bruge siden til køb og salg.
Læs evt. mere om lovgivningen om deling af billeder og persondata:
https://da.wikipedia.org/wiki/ophavsret
https://sr.au.dk/privatfotografering-hvad-maa-du-og-hvad-maa-du-ikke

­