Løjt Lokalhistorisk Forening

Nyt fra foreningen

På anbefaling af Sundhedsstyrelsen og Regerings udmelding omkring coronavirus har Bestyrelsen valgt at udsætte Generalforsamlingen den 31.3.2020.

Når det skønnes forsvarligt at afholde generalforsamlingen, vil der blive indkaldt på ny.

 

 

Medlems arrangementer 2020

Med vores nye hjemmeside håber bestyrelsen, at præsentere en del af vores store fotoarkiv. Da vi har begrænset ressourcer, kommer det dog til at tage tid at få lavet alle fotos digitalt. Det kan dog allerede nu fortælles, at det er hensigten, at foreningens medlemmer i 2020 indbydes til en fotoaften i forsamlingshuset, hvor et udsnit af fotoarkivet vil blive præsenteret - og forhåbentlig med et emne, der interesserer bredt.

Dato vil blive oplyst her på siden.

­