Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

Tysk Flakbatteri ved Loddenhøj

Tysk Flakbatteri ved Loddenhøj

Tysk Flakbatteri ved Loddenhøj

Flakbatteriet 1940-1951. Adressen fandtes ikke i flakbatteriets tid
Loddenhøj, Loddenhøjvej
­