Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

 

LØJT LOKALHISTORISKE FORENING INDBYDER HERVED SINE MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLING, DER AFHOLDES TORSDAG DEN 7. APRIL 2022 KL. 19.00 I FORSAMLINGSHUSET I LØJT KIRKEBY

 

Det bemærkes, at eventuelle forslag til generalforsamlingsafgørelse skal være formand Alf Madsen i hænde senest den 31. marts kl. 12.00, enten pr. telefon 29214823 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Eventuelle forslag vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Formandens beretning.

.4. Kassererens beretning.

 5. Kontingent. Bestyrelsen indstiller til et uændret kontingent for 2022 på kr. 100 kr. pr. husstand.

 6. Indkomne forslag.

 7. Valg til bestyrelsen. På valg er følgende Alf Madsen, Bjarne Carstensen, Rita Hansen og
     Peter Petersen for en 2-årig periode. Alle modtager genvalg.

 8. Valg af suppleant for 1 år. På valg er Margit Bruhn. Modtager genvalg.

 9. Valg af revisor for 1 år. På valg er Peter Eskildsen. Modtager genvalg.

10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der kaffe, og der vises video fra foreningens store samling.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

­