Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

Artikler

Artikler om Løjt Land

På denne side vil vi forsøge løbende, at indrykke relevante artikler i det omfang, vi modtager sådanne.

Har du en spændende historie at fortælle, er du velkommen til at sende en mail med artiklen til vores forening.


 

Introduktion til møllernes historie

af Karen Lildholdt

Romertidens dygtige ingeniører vidste godt, hvad man kunne bruge vandløb til. De byggede fantastiske akvædukter til at lede vand frem til byernes befolkninger i hele det romerske rige og var også mestre for romernes vandmøller, der kunne formale korn til mel og meget andet.

Så avancerede var man endnu ikke herhjemme, hvor vandmøllebyggeri først er påvist af arkæologerne lige omkring 1000-tallet.

Der var flere årsager til det herefter stigende antal vandmøller. Dels var der en generel fremgang i landbruget i Danmark i perioden 1100-1200, blandt andet på grund af indførelsen af forbedrede redskaber til selve dyrkningen, hvor ploven afløste den gammeldags ard. Høsten blev effektiviseret ved indførslen af en ny og mere effektiv segl. Alt dette betød et øget behov for en mere effektiv forarbejdning af kornet, der frem til 1100-tallet blev forarbejdet med den mandskabskrævende håndkværn.

Rundemølle og Lillemølle

Beliggende i Aabenraa len, Rise herred.

Som alle andre møller skulle de betale afgifter til henholdsvis kongen og lensherren, hertugen af Slesvig, der residerede på Gottorp.

Lillemølle blev nedrevet i 1940.

 

Lillemølle llml 02109 stort

I Sønderjyske skatte- og jordebøger fra reformationstiden, udgivet af Rigsarkivet i 1895 og tilgængelig på internettet Læs mere her, hvor du kan man læse om skatterne, der kunne være i form af penge eller i form af levering af korn, æg, kød m.v.

­