Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

Billede1.jpeg
Billede2.jpeg
Billede3.jpeg
Billede4.jpeg
previous arrow
next arrow

Aktuelt

Foreningens hjemmeside har været udsat for "hacking", men vil snart på plads igen. 

LØJT LOKALHISTORISKE FORENING INDBYDER HERVED SINE MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLING 2021, DER AFHOLDES TORSDAG DEN 26. AUGUST 2021 KL. 19.00 I LILLE SAL I FORSAMLINGSHUSET I LØJT KIRKEBY.

Dagsorden iht. vedtægterne. Bestyrelsen har fire mindre vedtægtsændringer, som fremgår af den indbydelse, vi har udsendt til vores medlemmer. Eventuel andre forslag skal være formanden Alf Madsen i hænde senest den 19. august. Alle forslag vil blive blive bekendtgjort her på siden den 20. august.

......................................

God nyhed til jer der har bogen Gårde og Slægter i Løjt Sogn af Jes M. Holdt. 

Uwe From har med hjælp af Erik Skifter Andersen og Karl Lildholdt udarbejdet et detaljeret register til bogen, som indeholder gårdfortegnelse, korttavler og navneregister. Det betyder, at det bliver lettere at lave opslag i selve bogen. 

Registret er trykt i et begrænset oplag, og kan hentes gratis i SuperBrugsen Løjt, på Historisk Samfunds kontor, Haderslevvej 45 i Aabenraa og hos Alf Madsen tlf. 29214823.

­